Экономиканың қоғам дамуындағы орны мен ролі.

Мультипликатор государственных расходов

Экономикалық теория мен экономикалық саясат

Экономикалық ресурстар және олардың шектеулігі

Экономикалық процестерді зерттеу әдістері

Экономикалық мүдделер және экономикалық іс-әрекет

Экономикалық категориялар мен заңдар

Экономикалық игіліктер

Экономикалық адамның оңтайлы (ұтымды) іс-әрекеттерінің үлгілері

Экономика және адам. Адамның экономикалық қызметтері

Ақша және инфляция теориялары

Капитал. Айналым және кері айналым

Қоғамдық шаруашылық

Оукен заңы және Филлипс қисығы

Бәсекелестік және монополия

Тауардың қасиеттері, тауар айырбасы туралы

Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері

Нарық: түрлері, құрылымы, үлгілері

Экономикалық цикл және экономикалық өсу

Қоғам дамуын дәуірлерге бөлудің формациялық және өркениетті тәсілдері

Қазақстан Республикасының әлемдік шаруашылықтағы орны

Тауарлы шаруашылық. Ақша

Ақша. Ақшаның айналым заңы.

Кәсіпкерлік және бизнес

Тұтынушынының мінез-құлқы

Инфляция (ұғымы, мазмұны, түрлері және себептері) және оның экономикалық және әлеуметтік салдары.

Салықтар. Салық мультипликаторы. Лаффер қисығы.

Қоғамдық өндіріс түрлері

Бухгалтерлік экономикалық және қалыпты пайда

Өндіріс мүмкіншіліктерінің шегі

Жұмыссыздық. Жұмыссыздық түрлері.

В. Леонтьевтің «шығын — өнім» кестесіндегі макропропорцияларды үлгілеу

Экономикалық өсудің жаңа классикалық және жаңа кейнcшілдік үлгілері

Қоғамдық өндіріс және оның құрылымы

Мемлекеттің әлеуметтік саясатының мәні мен мақсаттары

Нарықтық экономикадағы табыстар Табыстар теңсіздігінің себептері.Табыстарды бөлудегі теңсіздіктерді өлшеу (Лоренц қисығы, Джини коэффиценті)

Еңбекақы – еңбектің бағасы ретінде

Сұраныс және сұраныс заңы. Сұраныс қисығы. Сұраныстың икемділігі.

Өндіріс шығындары

Пайда — кәсіпкердің факторлы табысы ретінде

Пайыз капитал иесінің факторлық табысы ретінде

ЖІӨ мен ЖҰӨ және басқа да көрсеткіштер

Пайда — кәсіпкерліктің факторлы табысы ретінде

Ұлттық экономика жүйе ретінде

Экономиканы мемлекеттік реттеудің формасы мен әдістері.

Өндіріс шығындары және олардың классификациясы

Ұлттық экономика жүйе ретінде

Ұсыныс және ұсыныс заңы. Ұсыныстың икемділігі

Изокоста және изокванта.

Өндірістік факторлардан түсетін табыс

Қазақстанда нарықтық қатынастардың қалыптасу заңдылықтары мен ерекшеліктері

Инвестиция және жинақтау

Макроэкономикалық тепе-теңдіктің классикалық теориясы (Вальрас және Патинкин үлгісі)

«Экономикалық өсудің нольдік (Рим клубы) және «тұрақты экономикалық даму» (Рио-де-Жанейро) тұжырымдамасы»

Экономикалық цикл және оның түрлері. Ауытқулар фазалары.

Мемлекеттік реттелу

Қазақстан Республикасында экономиканы мемлекеттік реттеудің ерекшеліктері

Тұтыну бейімділігі мен жинақтау бейімділігі

Мультипликаторлар. Дефляциялық және инфляциялық айырма.

Жер рентасы — жер иелерінің факторлық табысы

Өндіріс және ұдайы өндіріс

Шекті өнімділіктің кему заңы

Экономикалық цикл. Экономикалық өсу

Кәсіпкерлік және оның әлеуметік — экономикалық мәні

Еңбек құн теориясы

Инвестиция және оның функционалдық түрі

Кәсіпорын экономиканың негізгі звеносы

Халықаралық экономикалық қатынастардың мәні мен формалары: капиталдың халықаралық қозғалысы; жұмыс күшінің халықаралық миграциясы; әлемдік ақша жүйесі

Өнім факторларының тиімділігінің көрсеткіші ретінде

Құн заңы. Құн және баға

Қоғамдық өндірістің нәтижелері: заттар, қызметтер, байлық

Кәсіпорын (фирма) шығындарын жіктеу. Масштаб әсері

Ақша сұранысы және ақша ұсынысы. Ақша ұсынысының мультипликаторы

Үнемділік парадоксы. «AD-AS» үлгісіндегі жалпы экономикалық тепе-теңдік

Экономикалық өсу ұғымы, оның өлшемі. Экономикалық өсудің түрлері мен факторлары

Қаржы жүйесінің мәні мен құрылымы. Экономикалық саясаттың қаржылық механизмі.

Субъективті құндылық және игіліктің шекті пайдалылығы теориясы

Экономиканы мемлекеттік реттеу және оның теориялық ерекшеліктері

Мемлекеттік бюджет. Мемлекеттік шығындар мультипликаторы

Фирманың жалпы, орташа және шектік табысы

Кәсіпкерлік-қызметтің-негіздері-және-оны-мемлекеттік-реттеу_презентация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика